ผลงานวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2547
ประจำปีการศึกษา 2553
ประจำปีการศึกษา 2554

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ :> 0-5331-1392   โทรสาร :> 0-5331-1359
Email :> chiangmaiatc_@hotmail.co