ข้อมูล ณ ทิถุนายน 2554
 
   
หน้าหลัก
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สาขางานสัตว์ปีก
สาขางานประมง
สาขางานสัตว์เล็ก
สาขางานสัตว์ใหญ่
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
สาขางานช่างกลเกษตร
สาขางานธุรกิจเกษตร
สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
สาขางานะทคโนโลยีสมุนไพร
สาขางานพืชสวนประดับ
สาขางานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
สาขางานพืชไร่
สาขางานพืชผัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ข้อมูลตลาดแรงงาน
สถานที่ฝึกงาน

สถานที่

ที่อยู่

โทรศัพท์

ฟาร์มไก่ชนกุสุมา

อ.เมือง  จ.ลำพูน

-

ฟาร์มนายสวัสดิ์  ยาวีระ

อ.สันปาตอง  จ.เชียงใหม่

-

ฟาร์มพ่อหลวงวิสุทธิ์

91/7 หมู่ 5  ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่

-

ฟาร์มพ่อหลวงเย็น

41 หมู่ 6  บ้านหัวข่วง  ต.สองแคว
กิ่ง อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่

-

ฟาร์มช่างรุ่งฟาร์ม (โค)

กิ่ง อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่

-

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

60 หมู่ 9  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่

-

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โค  โครงการหลวง   ดอยอินทนนท์

195 หมู่ 1  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

-

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4  ต.หนองหาร  อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่

-

สหกรณ์โคนมแม่วาง

299 หมู่ 3  ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่

-

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

1  หมู่  13  ถ.อำนวยโยธา  อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่

-

สวนสัตว์เชียงใหม่

100  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

โทร. 222479

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ต.หนองควาย  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

-

ธกส.สาขาจอมทอง

อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

-

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

อบต.ยุหว่า 

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

สำนักงานท้องถิ่น อำเภอสันป่าตอง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

เทศบาลสันป่าตอง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

บริษัทอิเล็คทรอนิคคอมแอนคอน
จำกัด

อ.เมือง  จ.ลำพูน

-

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

-

สถานที่

ที่อยู่

โทรศัพท์

บริษัทปัทมพรคอนดักชั่น จำกัด

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

-

ธนาคารออมสินสันป่าตอง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

ธกส. สาขาสันป่าตอง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

สำนักงานสาธารณสุข  อำเภอ
สันป่าตอง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

บริษัท  เอ  ไอ  คอมพิวเตอร์

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

-

ธกส. หางดง

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

-

สหกรณ์การเกษตรหางดง

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

-

ร้านกลิ่นเกล้าหางดง

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

-

อบต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

-

อบต.ดอนเปา

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

-

อบต.หนองล่อง

กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง  จ.ลำพูน

-

บริษัทเชียงใหม่ ดี เอส ที  นิคม
ลำพูน

อ.เมือง  จ.ลำพูน

-

บริษัท  ดี  เอส  คอมพิวเตอร์

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

-

บริษัท  ไอ. เอส.  คอมพิวเตอร์
(มีเดีย เมจิก)  จำกัด

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

-

ศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

-

ห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ พอช.คอม

อ.เมือง  จ.ลำพูน

-

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

-

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
บำรุงที่  105

อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

-

สวนส้มธนาธร

ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

-

โครงการหลวงปางอุ๋ง

ต.บ้านศึก  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

-

โครงการพิเศษสวนเมืองงาย

ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

053-293204
09-8352054

สวนส้มอาจารย์ทอง

ต.แม่สูน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

-

สวน ว. เกษตรกร

ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

-

 

สวนขวัญเนิสเซอรี่

504 หมู่ 7  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่

053-412113
01-8835339

สวนวดีการ์เดนท์

504/1  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

01-9500798

สวนทวีศักดิ์

152 หมู่ 7  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่

01-2877509

สวนประเสริฐ

ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

01-6814548

สวนคงพนา

ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

01-3863483

สวนทองคำ

24  หมู่ 7  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่

01-9139359

N.A.T  สวนเกษตร

65  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

253-357338
01-8827000

สวน เค 46

164 หมู่ 4  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

01-9526273

สวนคุณใจ

81/2 หมู่ 8 ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่

-

สวนทวีชล 

118  ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่

01-9500798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

249 หมู่ 11  ต.บ้านกลาง   จ.เชียงใหม่   50120    โทรศัพท์ 053-311392    โทรสาร 053-311395